آمارگیر وبلاگ

کمربند.jpg
کمربند با انشعاب برنجی - سه راه تبدیل - کمربند لوله آزبست.jpg
فلانچ جوشی - فلانچ جوشی پایه بلند.jpg
شیر انشعاب - مغزی دنده ای - شیر سه راهی - درپوش دنده ای - شیر خودکار.jpg
سه راه جوشی - موفه کوتاه - موفه بلند - درپوش تست.jpg
سه راه جوشی - زانو جوشی - سیفون - تبدیل جوشی دریچه بازدید .jpg
32سه راه تبدیل جوشی فشار قوی.jpg
سه راه تبدیل جوشی فشار قوی 2.jpg
زانو نر - سه راه ماده - سه راه نر - درپوش انتهایی.jpg
زانو جوشی فشار قوی.jpg
زانو - رابط - سرشلنگی - درپوش - بست.jpg
تبدیل فشار قوی.jpg
تبدیل فشار قوی 2.jpg
تبدیل - زانو مساوی - سه راه مساوی - زانو ماده.jpg
آچار پانچ - واشر - مته تیپ.jpg
اتصال ماده - اتصال نر- اتصال فلنچدار - رابط.jpg
در تلگرام به ما بپیوندید

taminkalaparkeshahr@