پروژه های تامین کالای پارک شهر

حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع)

تامین کننده لوله و اتصالات

مشاهده پروژه

بیمارستان دکتر خاتمی

تامین کننده لوله و اتصالات

مشاهده پروژه

مرکز خرید پالادیوم

تامین کننده لوله و اتصالات

مشاهده پروژه

دانشگاه آزاد اسلامی

تامین کننده لوله و اتصالات

مشاهده پروژه

سازمان انتثال خون

تامین کننده لوله و اتصالات

مشاهده پروژه

دیوان عدالت اداری

تامین کننده لوله و اتصالات

مشاهده پروژه

بیمارستان امام خمینی (ره)

تامین کننده لوله و اتصالات

مشاهده پروژه

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

تامین کننده لوله و اتصالات

مشاهده پروژه

فروشگاه های زنجیره ای شهروند

تامین کننده لوله و اتصالات

مشاهده پروژه